Nr. 3 Juni 2017
In dit nummer:


Een jaar later… 4
Bloedserieus 7
Bloed en de Nederlandse taal 9
Hoge bloeddruk: een overzicht 12
Lymfoomtypering – nu en in de toekomst 17
Immunofenotypering van kwaadaardige lymfatische afwijkingen 21
Door merg en been 27
Beenmerg, een bron van nieuwvorming 31
Diagnostiek van zeldzame erfelijke stoornissen van de rode bloedcel 35
Afname van bloedkweken: feiten en fabels 41
Casusbespreking beenmergaspiraat en ovarium 45
De thymus (zwezerik) – Culinair verhaal, of de grondlegger van ons afweer? 46
Spring Event 2017 50
Liquid biopsy, DNA uit bloed 51
Casus: acute promyelocytenleukemie 56
Cursussen en opleidingen NVML 60
Agenda 62
Wat is het? 62