Redactie

De redactiecoördinatie is in handen van: Nr.%205%20Oktober%202015.jpg

Mw. S. Priester-Vink                                   


T: 030-2523792
E: nvml.redactie@nvml.nl

Heb je een idee voor een artikel? Graag!

Neem dan contact op met de redactie. 


Advertentie-acquisitie:

Business Service Centre

Mw. M. van der Vegt
T: 0572 – 820 995 

E: info@mi-communicatie.nl   

Bewaarmap Analyse 
Via het bureau kunt u een map bestellen waarin één jaargang Analyse past (pennenband). Kosten inclusief verzending per map voor leden: € 7,-,  voor niet-leden € 14,-. Bestelling kan door overmaking van het juiste bedrag voor één of meer banden op rekeningnummer NL03 RABO 0167.8015.62 t.n.v. NVML in Utrecht, o.v.v. 'Pennenband Analyse'. Stuurt u dan ook een e-mail naar nvml@nvml.nl om even te melden op welke datum het geld is overgemaakt, plus de adresgegevens, de pennenband krijgt u dan toegestuurd.